علم مقدس سری سوامی یوکتشوار گری (1855)

علم مقدس ؛ سری یوکتشوار گری (1855) یک یوگی هندی است، که در شکل گیری یوگای مدرن نقش مهمی داشته است. پدر او زمین‌دار و کشاورز بود. او در جوانی پدرش را از دست داد و مسئولیت زمین‌های خانواده را به عهده گرفت. بااین‌حال، در کالج مبلغان مسیحی سریرامپور تحصیلاتش را ادامه داد و سپس…