عرفان با طعم مواد مخدر و اعتیاد

در برخی منابع یوگایی که توسط مربیان یوگا نوشته شده، به استفاده از برخی مواد مخدر برای دستیابی به تجربه حالت عرفانی بالا تصریح می‌شود تا سالک زودتر و قبل‌تر از مواجهه با آخرین مرحله بتواند با مصرف مواد، این تجربه‌ها را برای خود بازسازی کند. مواد مخدر به موادی اطلاق می‌شود که مصرف آن…

جستجوی ناکام آرامش

در خانواده ای آرام و با محبت بزرگ شدم  و به سرعت مراحل موفقیت رو در زندگی  داشتم میگذروندم. تو کلاس های طراحی و نقاشی حرف اول رو میزدم. به انگلیسی و فرانسه  تسلط کامل داشتم. چون به ژنتیک علاقه داشتم ، به فراخور اون داشتم کارشناسی مربوط رو میخوندم و اینها همه وقتی بود…