راوی شانکار

هنر زندگی به سبک راوی شانکار

به گزارش پایگاه خبری-تحلیلی بهداشت معنوی؛ بنیاد هنر زندگی، یکی از جریان‌های عرفانی کاذب مهم دنیاست. این گروه به راهبری راوی شانکار به‌شدت مورد حمایت نهادهای سیاسی غربی بوده و رهبر آن روابط نزدیکی با دولت افراط‌گرای هندویی کشور هندوستان (موسوم به زعفرانی‌ها) دارد. مدتی است که فعالیت‌های این گروه در داخل کشور شدت گرفته…

راما

آیا راما می‌تواند به ما کمک کند؟

به گزارش خبرگزاری بهداشت معنوی، در اساطیر هندی راما هفتمین آواتار ویشنو و یکی از شاهان منطقه آیودیا (فیض آباد امروزی) است. در افسانه‌های هندوئیستی می‌خوانیم، کایکی یکی از مربیان راما، خواستار تبعید وی و همسرش می‌شود تا پسر خودش را بر تخت سلطنت بنشاند. بنابراین او و همسرش سیتا به مدت ۱۴ سال به…