The Path of Modern Yoga / راه یوگای مدرن

راه یوگای مدرن الیوت گلدبرگ نظریه‌پرداز دیگری در حوزۀ یوگای مدرن است که دیدگاه‌هایش را در کتابی با نام «راه یوگای مدرن » بیان کرده است. او فرایند تحولات یوگا در قرن بیستم را در سه مرحله توصیف می‌کند که عبارت‌اند از: پزشکی‌سازی، پویایی‌شدن و اصیل‌سازی مجدد. پیش از آغاز قرن بیستم، وضعیت‌های بدنی یوگا…