نقد زبان‌شناختی مؤلفه‌های معنویت‌گرایی یوگا در نگاه پیشکسوتان یوگای ایران و تعارض آن با معنویت الوهی

مؤلفه‌های معنویت‌گرایی یوگا

مؤلفه‌های معنویت‌گرایی یوگا/ مقاله نقد زبان‌شناختی مؤلفه‌های معنویت‌گرایی جدید یوگا در نگاه پیشکسوتان یوگای ایران و تعارض آن با معنویت الوهی. توسط ابراهیم توبه یانی، سید عبدالمجید طباطبایی لطفی، حسین عرب. در فصلنامه علمی پژوهشی اسلام و مطالعات اجتماعی، ش ۴۲، مهر ۱۴۰۲ چاپ شده است.

به گزارش کانون آسیب شناسی یوگا، یوگا از منظر مطالعات ادیان، به عنوان یکی از شش دستگاه فلسفی هندوئیسم و طریقت عملی عرفان در این آئین محسوب می‌شود. این در حالی است که امروزه یوگا بیشتر به عنوان یک رشته ورزشی در دنیا شناخته می‌شود.

بیشتر مطالعات انجام شده در خصوص تحولات یوگا در دوران مدرن و نسبت آن با ریشه‌های فلسفی و عرفانی آن، با تمرکز بر جوامع غربی انجام شده است. لیکن این مقاله در صدد پاسخ به این مسئله است که آیا پیشکسوتان یوگای ایران، برای یوگا ابعاد معنوی قائل هستند یا خیر.

داده‌های پژوهش

داده‌های این پژوهش که مشتمل بر مصاحبه‌های ۲۶ نفر از پیشکسوتان یوگای ایران در نشریه دانش یوگا است. به روش تحلیل و توصیف و از لحاظ کمی و کیفی مورد تحلیل زبانشناختی قرار گرفت. الگوی تحلیل مشتمل بر پنج متغیر موجود در معنویت‌گرایی جدید بود. نتایج نشان داد که 96% این افراد در توصیف و تبیین یوگا از مفهوم خودشناسی و خودسازی. 84% از مفهوم درون‌گرایی. و 42% به زندگی در لحظه حال اشاره کرده‌اند. همچنین 61% از ایشان یوگا را عاملی برای ارتباط با امر معنوی و 77% آن را معنابخش زندگی عنوان کرده‌اند. نتایج این تحقیق می‌تواند در تبیین و نقد ماهیت یوگا به‌عنوان یکی از معنویت‌های نوظهور نقش داشته باشد. مؤلفه‌های معنویت‌گرایی یوگا

لینک دانلود

این مقاله با عنوان نقد زبان شناختی مؤلفه های معنویت گرایی یوگا در نگاه پیشکسوتان یوگای ایران و تعارض آن با معنویت الوهی. در پورتال جامع علوم انسانی و پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قرار گرفته است. درجه علمی این مقاله علمی – پژوهشی است.

برای دانلود مقاله اینجا کلیک کنید.

 

 

پیشنهادات مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلد های ضروری مشخص شده اند *

ارسال نظر