احسان رضائیان

احسان رضائیان؛ از آشرام در هند تا اینستاگرام در ایران

به گزارش پایگاه خبری-تحلیلی بهداشت معنوی؛ یکی از افرادی که در اینستاگرام و در حوزه علوم باستانی شرقی بسیار فعال است، احسان رضائیان می باشد. احسان رضائیان خود را شاگرد شخصی به نام برزو قادری می نامد، هرچند وی برای ادامه آموزش در حوزه علوم باستانی شرقی به هند سفر کرده و مدتی را در آشرام…