یوگا

مسیر انحرافی یوگا برای جویندگان معنویت

کانون آسیب‌شناسی یوگا؛ تشنگی نسبت به عرفان و معنویت و بازگشت به خدا و عدم ارائه صحیح معنویت اسلامی، سبب گرایش افراد به مسیرهای انحرافی از جمله یوگا شده است. اینکه گفته می‌شود «یوگا» تنها یک ورزش است ادعایی ساده‌لوحانه است که حتی مبلغانش آن را به کلی رد می‌کنند و به نظر می‌رسد به‌عنوان…