عربستان سعودی یوگا

عربستان سعودی یوگا را یک ورزش رسمی اعلام کرد

عربستان سعودی/ به گزارش کانون آسیب شناسی یوگا، به نقل از کانون آسیب‌شناسی یوگا. وزارت تجارت عربستان سعودی با انتشار بیانیه ای در زمینه فعالیت های مجاز تجاری در زمینه فعالیت های ورزشی. یوگا را به عنوان یکی از فعالیت های مجاز تجاری جدید اعلام کرد. نوف مروی (Nouf Marwaai) یکی از اولین زنان عربستانی…