علاقه دولت سعودی به یوگا

دلیل علاقه دولت سعودی به یوگا چیست؟

علاقه دولت سعودی به یوگا/ مقامات سعودی تمام تلاش خود را برای گسترش یوگا به کار میبرند. تا اهداف پنهانی معرفی آیینهای شرک آمیز به جامعه مسلمانان را برآورده کنند. پس از تشویق به برپایی آیینهای بودایی و معابد هندو در قلمرو پادشاهی عربستان سعودی که قبلاً خط قرمز بود. مقامات در دوره محمد بن…

عربستان سعودی یوگا

عربستان سعودی یوگا را یک ورزش رسمی اعلام کرد

عربستان سعودی/ به گزارش کانون آسیب شناسی یوگا، به نقل از کانون آسیب‌شناسی یوگا. وزارت تجارت عربستان سعودی با انتشار بیانیه ای در زمینه فعالیت های مجاز تجاری در زمینه فعالیت های ورزشی. یوگا را به عنوان یکی از فعالیت های مجاز تجاری جدید اعلام کرد. نوف مروی (Nouf Marwaai) یکی از اولین زنان عربستانی…