سوریاناماسکار، عبادتی برای خدای خورشید

خدای خورشید ؛ عموم افراد با شنیدن اسم یوگا، وضعیت‌های بدنی یوگا به ذهنشان خطور می‌کند. کسی که چهار زانو نشسته و در یک محیط آرام با چشم‌های بسته، مدیتیشن و مراقبه انجام می‌دهد. این حالت گرچه بخشی از یوگا است؛ اما همه یوگا نیست. یوگا هشت مرحله دارد و مرحله سوم آن اصطلاحاً «آسانا»…