تاریخ یوگای مدرن

تاریخ یوگای مدرن ؛ الیزابت دی میشلیس اولین کسی است که به‌طورخاص تحقیقاتش را بر یوگای مدرن متمرکز کرد. مهم‌ترین اثر او با نام «تاریخ یوگای مدرن » است که در سال 2004 منتشر شد. او در این اثر چهار نوع یوگا را از هم متمایز می‌نماید؛ یوگای روان‌تنی که بر رابطۀ ذهن و روح…