حقیقت کندالینی

حقیقت کندالینی ؛ برخی از مروجان یوگا ادعا می‌کنند در آثار باستانی و حکاکی‌های روی صخره‌ها و کوه‌ها، برخی از آساناها و مباحث یوگا آمده است. آن‌ها ادعا دارند که پیشینه یوگا از این قرار است که خدای مرگ (شیوا)، یوگا را به همسرش، خدای تعلیم و تربیت (الهه پرواتی)، آموزش داد و این مباحث…

علائم بیداری کندالینی

علائم بیداری کندالینی ؛ یکی از مباحث اصلی یوگا، مبحثی شبه علمی به نام چاکرا می‌باشد. یوگا یکی از شش دستگاه فلسفی هندی است که ابعاد دینی و عرفانی دارد. چاکرا به معنی مراکز انرژی است. طبق اعتقاد هندوئیسم، مراکز انرژی در بدن هر موجود زنده‌ای وجود دارند. چاکراها را یک جریان انرژی برای حیات…

خطرات بیداری کندالینی

خطرات بیداری کندالینی ؛ وقتی آگاهی از بین برود، اختیار هم نابود می‌شود و حالتی تسخیر شده به شخص دست می‌دهد. یوگاکاران این نیروی مرموز را حاصل بیداری کندالینی می‌دانند، کندالینی را با شکل مار چمبره زده نشان می‌دهند. وقتی این مار با انجام یوگا بیدار می‌شود، آثار و علائمی مشخص در شخص ظهور می‌کند.…