تغییر چهره صنعت یوگا؛ ریشه‌های دارمایی آن و پیام آن به زنان

صنعت یوگا

کانون آسیب‌شناسی یوگا؛ مقاله «تغییر چهره صنعت یوگا، ریشه‌های درهم‌آمیز آن و پیام آن به زنان. تحلیلی از جلدهای مجله یوگا، 1975-2020». در آوریل 2020 و در نشریه Journal of Dharma Studies منتشر شده است. این مقاله توسط پاتریک مک‌کارتنی و آگی ویتیچ به رشته تحریر درآمده است. در چکیده این مقاله آمده است:

یوگای معاصر

یوگای معاصر به طور عمومی در رسانه‌های مختلف توسط یک زن سفیدپوست با تناسب اندام نشان داده می‌شود. یوگا ژورنال مجله‌ای است که توسط بسیاری به عنوان سنگ بنای صنعت (یوگا) و یک موسسه به خودی خود شناخته شده است.

این (نشریه) نشان‌دهنده چهره متمایزی از یوگا است. با تحلیل محتوای تصویری و متنی جلدهای مجله یوگا. از اولین شماره آن در سال 1975 تا شماره 313 (ژانویه 2020)، پرتره تولید شده و مصرف شده یوگا را شرح می‌دهیم. با تمرکز بر روی مضامین جلد، همراه با اشیاء و افراد به تصویر کشیده شده. سه مرحله از توسعه را که به درک تغییر تصویر یوگا در رسانه‌ها کمک کرده است، شناخت. در حالی که در مرحله اولیه، یوگا به عنوان یک رشته معنوی عرفانی و اسرارآمیز که از شرق شرقی سرچشمه می‌گیرد. نشان داده می‌شود، در مرحله بعد، ابتدا به عنوان یک پدیده بین‌المللی و جهانی و در جریان نظام تناسب اندام روزانه به تصویر کشیده می‌شود. تصویر یوگا در مرحله آخر با علم سازگار است.

ظاهر

بازنمایی یوگای معاصر به عنوان وضعیت و جسم‌محور، اما نه با تصاویر قبلی آن. ما دریافتیم که در مرحله بلوغ خود، بدن یوگا، که به دلیل عدم فراگیری مورد انتقاد قرار می‌گیرد، ظاهر شد تا همه جا حاضر شود. نتیجه می‌گیریم که چهره تازه شکل گرفته یوگا مشکل‌ساز است. هم برای خوانندگان زن آن، که تشویق می‌شوند. با یک نوع بدن منحصر به فرد مطابقت داشته باشند. و هم برای جامعه یوگا، که با محدودیت دسترسی مبتنی بر ظاهر مواجه است.

دانلود

 

برای دریافت متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی، اینجا را کلیک کنید. / صنعت یوگا

Changing Face of the Yoga Industry, Its Dharmic Roots and Its Message to Women: an Analysis of Yoga Journal Magazine Covers, 1975–2020

Abstract

Contemporary yoga is popularly represented in various media by a fit, white woman. Yoga Journal is a magazine recognized by many as an industry cornerstone and an institution in and of itself. It represents the distinctive face of yoga. By analyzing the visual and textual content of the Yoga Journal magazine covers. from its first issue in 1975 to issue 313. (January 2020). we describe the produced and consumed. portrait of yoga.

By focusing on the cover themes. together with the objects and persons depicted. we recognize three phases of development that have contributed to the understanding of the changing image of yoga in the media. While. in the initial phase. yoga was represented as a mystical and mysterious spiritual discipline that originated in the Orientalized East. in the later phase. it was depicted first as a global and universal phenomenon and then as a mainstream everyday fitness regime.

Yoga’s depiction in the last phase is compatible with the scholarly representation of contemporary yoga as posture and body centered, but not with its earlier depictions. We found that in its mature phase, the yoga body, which is criticized for its lack of inclusiveness, emerged to become omnipresent. We conclude that the newly formed face of yoga is problematic, both for its female readers, who are encouraged to conform to a unique body type, and also for the yoga community. which encounters an appearance-based restriction of access.

Journal of Dharma Studies Philosophy, Theology, Ethics, and Culture

ISSN 2522-0926

DHARM DOI 10.1007/s42240-020-00071-1

پیشنهادات مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلد های ضروری مشخص شده اند *

ارسال نظر