فرقه

یوگای دراویش، ساختارشکنی در فرقه صوفیه نعمت‌اللهی

مصطفی آزمایش با تعطیل کردن کلاس‌های تفسیر قرآن خود ‌-که با انتقادات زیادی از جمله تفسیر به رأی بودن همراه بود- این‌بار بسته آموزشی تلفیق آموزه‌های ادیان شرقی با آداب طریقتی،‌ تدارک دیده و در حال انتشار آموزه‌های التقاطی خود در قالب مقالات و فیلم‌های آموزشی است. بهداشت معنوی؛ فرقه نعمت‌اللهی گنابادی سلطانعلی‌شانی از اسفندماه…