یوگا با جذابیت‌های جنسی

چگونه یوگا از یک آئینی مردانه به ورزشی زنانه تبدیل شد؟

بهداشت معنوی؛ یوژنی پترسون (Eugenie Peterson) اولین زن غربی است که به هند رفت و از کریشنام آچاریا، یوگا را فراگرفت. او در ۱۲ می ۱۸۹۹ در لتونی متولد شد. پدرش واسیلی پترسون مدیر بانکی در سوئد و مادرش الخاندرا واسیلینا یک نجیب‌زاده روسی بود که به حرفۀ بازیگری تئاتر اشتغال داشت. یوژنی وقتی پانزده‌ساله بود…