یوگا با جذابیت‌های جنسی

چگونه یوگا از یک آئینی مردانه به ورزشی زنانه تبدیل شد؟

بهداشت معنوی؛ یوژنی پترسون (Eugenie Peterson) اولین زن غربی است که به هند رفت و از کریشنام آچاریا، یوگا را فراگرفت. او در ۱۲ می ۱۸۹۹ در لتونی متولد شد. پدرش واسیلی پترسون مدیر بانکی در سوئد و مادرش الخاندرا واسیلینا یک نجیب‌زاده روسی بود که به حرفۀ بازیگری تئاتر اشتغال داشت. یوژنی وقتی پانزده‌ساله بود…

یوژنی پترسون

یوژنی پترسون از تئوسوفی تا خلق یوگای زنانه

کانون آسیب‌شناسی یوگا به نقل از  بهداشت معنوی، یوژنی پترسون (Eugenie Peterson) اولین زن غربی است که به هند رفت و از کریشنام آچاریا، یوگا را فراگرفت. او در ۱۲ می ۱۸۹۹ در لتونی متولد شد. پدرش واسیلی پترسون مدیر بانکی در سوئد و مادرش الخاندرا واسیلینا یک نجیب‌زاده روسی بود که به حرفۀ بازیگری…