پاتابی جویس

پاتابی جویس و سبکی دشوار در یوگا

پاتابی جویس (Pattabhi Jois) یکی از معلمان مشهور یوگا در دهه‌های اخیر بود که سبکی جدید را ابداع نمود. او در سال 1915 در روستای کاوشیکا در ایالت کارناتاکای هند متولد شد. جویس در 14 سالگی با دو روپیه و یک دوچرخه از خانه فرار کرد و به میسور رفت تا از کریشنام آچاریا، یوگا…