کندالینی

کندالینی؛ رازی سر به مهر در یوگا

بهداشت معنوی؛ یوگا یکی از شش دستگاه فلسفی هندی است که ابعاد دینی و عرفانی دارد. در اساطیر آمده که اولین بار «شیوا» (خدای مرگ) یوگا را به الهه پارواتی (الهه تعلیم و تربیت) آموزش داد و از سوی او به انسان‌ها رسید و سینه به سینه منتقل شد تا در حدود ۴۰۰ سال قبل از…

سوگل مشایخی

تاملی در مورد سخنان سوگل مشایخی درباره رابطه نماز و چاکرا

اخیراً فایلی از خانم دکتر سوگل مشایخی منتشر شده که در آن به بررسی ابعاد معنوی نماز پرداخته‌اند. البته احتمالاً این فایل مربوط به گذشته است، اما اخیراً از سوی تعدادی از کاربران به پایگاه خبری-تحلیلی بهداشت معنوی ارسال شد و خواستند که درباره آن اظهارنظر کنیم. به گزارش پایگاه خبری-تحلیلی بهداشت معنوی؛ بدون تردید سرکار خانم…