دانش یوگا

گوشه‌ای از مشکلات دوره‌های آموزش در مؤسسه دانش یوگا

«یوگا آلیانس» یک وب‌سایت آمریکایی است که در قبال دریافت مبالغی مدرک آموزش یوگا اعطا می‌کند. متأسفانه مؤسسات آموزش یوگا در کشور مانند موسسه دانش یوگا که به طور رسمی و زیر نظر وزارت ورزش فعالیت می‌کنند، برای جلب مشتری از روش اعطای مدرک خارجی استفاده می‌کنند. بهداشت معنوی؛ مؤسسه دانش یوگا که یکی از قدیمی‌ترین و…