مراقبه یوگا با مراقبه اسلامی

فرق مراقبه یوگا با مراقبه اسلامی

مراقبه یوگا با مراقبه اسلامی/ یکی از موضوعات اصلی در بحث یوگا، مسئله مراقبه است؛ مراقبه‌ای که در یوگا گفته می‌شود. غیر از معنی مراقبه در معنویت اسلامی است. اما افراد بدون توجه به این موضوع، وارد یوگا شده و آسیب می‌بینند. مراقبه یوگا کاملاً مخالف عرفان اسلامی است. مراقبه یکی از علل ترویج یوگا،…