The Path of Modern Yoga / راه یوگای مدرن

راه یوگای مدرن الیوت گلدبرگ نظریه‌پرداز دیگری در حوزۀ یوگای مدرن است که دیدگاه‌هایش را در کتابی با نام «راه یوگای مدرن » بیان کرده است. او فرایند تحولات یوگا در قرن بیستم را در سه مرحله توصیف می‌کند که عبارت‌اند از: پزشکی‌سازی، پویایی‌شدن و اصیل‌سازی مجدد. پیش از آغاز قرن بیستم، وضعیت‌های بدنی یوگا…

تاریخ یوگای مدرن

تاریخ یوگای مدرن ؛ الیزابت دی میشلیس اولین کسی است که به‌طورخاص تحقیقاتش را بر یوگای مدرن متمرکز کرد. مهم‌ترین اثر او با نام «تاریخ یوگای مدرن » است که در سال 2004 منتشر شد. او در این اثر چهار نوع یوگا را از هم متمایز می‌نماید؛ یوگای روان‌تنی که بر رابطۀ ذهن و روح…