مانترای «اُوم» در یوگا

مانترای «اُوم» در یوگا و سایر مکاتب هندی

مانترای «اُوم» در یوگا و سایر مکاتب هندی/ یکی از کارهایی که در مکاتب ادیان شرق، مانند هندوئیسم، بودیسم و یوگا انجام می‌شود. گفتن مانترای اُوم است. برخی مروجین این موضوع گفته‌اند که مانترا در واقع یک انرژی است که به صورت پنهانی وجود دارد. این انرژی در لفافه صدایی پیچیده شده است. وقتی که…

راما

آیا راما می‌تواند به ما کمک کند؟

به گزارش خبرگزاری بهداشت معنوی، در اساطیر هندی راما هفتمین آواتار ویشنو و یکی از شاهان منطقه آیودیا (فیض آباد امروزی) است. در افسانه‌های هندوئیستی می‌خوانیم، کایکی یکی از مربیان راما، خواستار تبعید وی و همسرش می‌شود تا پسر خودش را بر تخت سلطنت بنشاند. بنابراین او و همسرش سیتا به مدت ۱۴ سال به…