یوگا

هشدار پزشکان غربی در مورد مضرات یوگا

بهداشت معنوی؛ امروزه همگان یوگا را به‌عنوان یک ورزش می‌شناسند و حرکات یوگا را ضامن سلامتی می‌دانند، اما کارشناسان حوزۀ جنبش‌های نوپدید دینی با اشاره به این موضوع که یوگا در آئین هندوئیسم جایگاه ویژه‌ای دارد نتیجه می‌گیرند که نمی‌توان آن را تنها به‌صورت یک ورزش حساب آورد، بلکه وجود جنبه‌های مذهبی و اعتقادی نشاءت گرفته…