راوی شانکار

هنر زندگی به سبک راوی شانکار

به گزارش پایگاه خبری-تحلیلی بهداشت معنوی؛ بنیاد هنر زندگی، یکی از جریان‌های عرفانی کاذب مهم دنیاست. این گروه به راهبری راوی شانکار به‌شدت مورد حمایت نهادهای سیاسی غربی بوده و رهبر آن روابط نزدیکی با دولت افراط‌گرای هندویی کشور هندوستان (موسوم به زعفرانی‌ها) دارد. مدتی است که فعالیت‌های این گروه در داخل کشور شدت گرفته…

یوگی آکشار

ارتباطات نزدیک یوگی آکشار با محافل صهیونیستی

آمیت کومار سانی، معروف به یوگی آکشار، یکی از مربیان یوگا در هند بوده که مؤسسه‌ای به نام سازمان جهانی یوگا در شهر بنگلور (هند) تأسیس کرده است. وی پایه‌گذار سبک «هیمالیا یوگا» (آکشار یوگا) بوده و تنها یوگای حقیقی را سبک ابداعی خودش می‌داند. به گزارش پایگاه خبری-تحلیلی بهداشت معنوی، یوگی آکشار مدعی است…