یوگا با جذابیت‌های جنسی

ترویج یوگا با جذابیت‌های جنسی

یوگا با جذابیت‌های جنسی/ یوگا یک صنعت برای کسب درآمد بالا است؛ مروجان یوگا با استفاده از تصاویر زنانه و تهییج هیجان جنسی به ترویج و نشر عمومی یوگا می‌پردازند. یوگا با ابزار جذابیت زنانه به ترویج مکتب عرفانی بت پرستی می‌پردازد. به گزارش کانون آسیب شناسی یوگا به نقل از فاران نیوز، وقتی صاحب یک…