یوگا

از تبلیغ یوگا تا ترویج تفکر نوین توسط سلبریتی‌های ایرانی

بهداشت معنوی؛ سلبریتی از جمله واژگانی است که به تازگی جای خود را در محاورات اجتماعی باز کرده ‌است. سلبریتی به شخصی اطلاق می‌شود که معمولاً در زمینه‌های موسیقی، ورزش، رسانه و نظایر آن در یک جامعه یا فرهنگ عامه دارای سرشناسی و محبوبیت باشد. سلبریتی‌ها از جمله گروه‌های مرجع فرهنگی هستند که گفتار، رفتار…