یوگا

ترویج یوگا منهای اخلاق، از طریق اپلیکیشن‌ها

کانون آسیب‌شناسی یوگا؛ اپلیکشین‌های آموزش یوگا قلمروی دیگر از آسیب‌های اخلاقی را در رابطه با آموزش این آئین هندوئیستی در کشور ایجاد کرده است. به‌ویژه پس از شیوع پاندمی کرونا و تعطیلی بسیاری از باشگاه‌های ورزشی، بازار اپلیکیشن‌های آموزشی آن داغ‌تر از گذشته شده است. در این بین، اپلیکیشن‌های تلفن همراه، مربی یوگا را به…