مراقبه یوگا با مراقبه اسلامی

فرق مراقبه یوگا با مراقبه اسلامی

مراقبه یوگا با مراقبه اسلامی/ یکی از موضوعات اصلی در بحث یوگا، مسئله مراقبه است؛ مراقبه‌ای که در یوگا گفته می‌شود. غیر از معنی مراقبه در معنویت اسلامی است. اما افراد بدون توجه به این موضوع، وارد یوگا شده و آسیب می‌بینند. مراقبه یوگا کاملاً مخالف عرفان اسلامی است. مراقبه یکی از علل ترویج یوگا،…

یوگا

مروجان یوگا چه‌چیزی را از شما پنهان می‌کنند؟

کانون آسیب‌شناسی یوگا؛ مروجان یوگا علاوه‌بر اینکه ماهیتی قدسی و ملکوتی برای این آئین شریعت هندوئیستی قائل هستند، آن را در پیوند با حقیقت ادیان وحیانی نیز معرفی می‌کنند. مشابه‌سازی میان برخی مناسک معنوی همانند نماز با مناسک یوگا، یا توضیح برخی خرق عادت انبیاء علیهم‌السلام همانند معجزات حضرت عیسی علیه‌السلام با مببانی ادعایی در…