یوگا

یوگا و هندوییسم
جایگاه یوگا در متون مقدس هندو
یوگا را نمی‏توان از «هندوییسم»  جدا کرد. تعالیم یوگا، بُعدِ آیینی و شریعت هندوییسم است. به همین جهت، ریشه آن را در «وِداها» ، کهن‏ترین متونِ «شروتی»  در هندوییسم یافته‏اند (شایگان، ص634).

امروزه «یوگا»  به عنوان یک ورزش معرفی می‏شود. معمولا کسانی که با یوگا آشنا می‏شوند، در مراحل اولیه آن را به صورت حرکات جسمی می‏شناسند. ممکن است برای لاغری، زیبایی اندام و حتی رسیدن به آرامش از آن استفاده کنند، اما به تدریج آن را به عنوان یک ورزش ذهنی و سپس به عنوان یک راه معنوی به کار می‏گیرند. در ادامه نیز به مرور به مسیری وارد می‏شوند که از ابتدا تصوری از آن نداشته¬اند، و بهتر است بگوییم، آن را آگاهانه انتخاب نکرده‏اند.