برخی زنان ایرانی برای به دور ماندن از مشکلات زندگی به یوگا روی آورده اند. احمد سامی گزاشگر شبکه تلویزیونی روسیا الیوم با رفتن به یکی از آموزشگاه های یوگا در تهران گزارشی تهیه کرد، که جنبه ترویج، تشویق و تبلیغ داشته است!

 

مربی این آموزشگاه به شبکه روسی می گوید: من درباره یوگا مطالب زیادی شنیده بودم اما برای اینکه یوگا را در زادگاه آن بیاموزم به هند مسافرت کردم و در هند آموزش دیدم. در آنجا آموختم که یوگا یک جهان گسترده و درس زندگی است بنابراین تصمیم گرفتم این آموزشگاه را افتتاح کنم تا همه را در آموخته هایم سهیم کنم.

یکی از کسانی هم که در این آموزشگاه کار می کرد می گوید: من از بیماری پوکی استخوان رنج می بردم و پس از آنکه تمامی درمان ها در این زمینه ناکام ماند به توصیه یکی از دوستانم به یوگا روی آوردم.

یکی دیگر از کسانی که به تمرین یوگا می پرداخت گفت: پزشکم به من توصیه کرد که برای کاهش کمردرد به یوگا رو بیاورم. پس از آنکه به تمرین یوگا پرداختم بسیار احساس بهبود کردم و دردهای داخلی ام از بین رفت. یوگا باعث یکی شدن بدن و خرد می شود و دعوتی است برای اندیشیدن به خود، به دور از هیاهوی شهرها و تناقض های زندگی. این آن چیزی است که یوگا از ما می خواهد و این چیزی است که زنان به دنبال آن هستند.

گزارشگر شبکه یادشده افزود: زنان ایرانی به یوگا روی آورده اند تا از این طریق خود را از مشکلات زندگی و اخبار سیاسی دور نگه دارند!