گابريل آمورت  دعاخوان اعظم واتيكان در جمع 70 هزار تن از مردم گفت: ورزش يوگا كار شيطان است. او توسط پاپ جان پُل دوم منصوب شده و 25 سال است در اين سمت مشغول است.
به گزارش روزنامه ديلي تِلِگراف، اين عضو واتيكان كه شخصيتي پرتحرك و صريح دارد، در سخنراني خود گفت:‌ يوگا تجلي حضور اهريمن است. زیرا اگرچه بي‌خطر به نظر مي‌رسد، اما با جادو سر و كار دارد و همان ما را به سوي شياطين هدايت مي‌كند.


وي در ادامه افزود: شما گمان مي‌كنيد يوگا را براي باز شدن ذهن و بدن خود انجام مي‌دهيد اما اين عمل مربوط به آيين هندو مي‌شود. تمام اين مذاهب شرقي بر پايه باورهاي غلط درباره اصل تناسخ است.
او افزود: شيطان برروي هركدام از ما مطالعه مي‌كند و تمايلات ما را نسبت به خوبي و بدي مي‌سنجد و پس از آن ما را اغوا مي‌كند.