•    یکی از انتقاداتی که از سوی جامعه پزشکی به یوگا وارد می شود، مساله آسیب های جدی فیزیولوژیکی است که ممکن است به بدن وارد سازد.
•    یکی از نویسندگان در این زمینه ولیام بِراد  است. وی که یک دانشمند آمریکایی است، به عنوان نویسنده ارشد، با مجله نیویورک تایمز نیز همکاری دارد. وی چندین سال یوگا کار می کرده و پس از آن که آسیب های جدی به کمرش وارد شد، شروع بع فعالیت در زمینه روشنگری نسبت به آسیب های یوگا نموده است.


o    در همین راستا در سال 2012، کتابی با عنوان دانش یوگا: خطرات و منافع  منتشر نمود.
o    همچنین در همان سال، در یک مقاله جنجال برانگیز با عنوان چگونه یوگا می توان بدن شما را خراب کند  در مجله نیویورک تایمز آسیب های جدی فیزیکی یوگا را بررسی نمود. این مقاله با واکنش جامعه بین المللی یوگا  مواجه شد.
•    از جمله این آسیب ها می توان به موارد زیر اشاره نمود: سندرم نشانگان خروجی قفسه سینه ، استئو آرتریت (التهاب تخریبی مفصلی) مهره های گردنی ، تنگی کانال نخاع کمری ، سوراخ و پارگي هاي شبکيه ، آسیب دیدگی عصب نازک‌نیی مشترک ، افتادگی پای یوگا .
•    بررسی عارضه افتادگی پا در یوگا، در یک مقاله علمی در مجله انجمن پزشکی آمریکا  (شماره 217، 6 آگوست 1971، صفحات 827 و 828)