یوگا عربستان سعودی

آئین هندوئیستی یوگا در سرزمین وحی

به گزارش کانون آسیب‌شناسی یوگا، وزارت تجارت عربستان سعودی با انتشار بیانیه‌ای در زمینه فعالیت‌های مجاز تجاری در زمینه فعالیت‌های ورزشی، یوگا را به عنوان یکی از فعالیت‌های مجاز تجاری جدید اعلام کرد. نوف مروی (Nouf Marwaai) یکی از اولین زنان عربستانی است که کلاس هایی را در زمینه آموزش  یوگا به زنان عربستانی در…

یوگا

ترویج یوگا منهای اخلاق، از طریق اپلیکیشن‌ها

کانون آسیب‌شناسی یوگا؛ اپلیکشین‌های آموزش یوگا قلمروی دیگر از آسیب‌های اخلاقی را در رابطه با آموزش این آئین هندوئیستی در کشور ایجاد کرده است؛ به‌ویژه پس از شیوع پاندمی کرونا و تعطیلی بسیاری از باشگاه‌های ورزشی، بازار اپلیکیشن‌های آموزشی آن داغ‌تر از گذشته شده است. در این بین، اپلیکیشن‌های تلفن همراه، مربی یوگا را به…