به گزارش کانون آسیب‌شناسی یوگا، وزارت تجارت عربستان سعودی با انتشار بیانیه‌ای در زمینه فعالیت‌های مجاز تجاری در زمینه فعالیت‌های ورزشی، یوگا را به عنوان یکی از فعالیت‌های مجاز تجاری جدید اعلام کرد.

نوف مروی (Nouf Marwaai) یکی از اولین زنان عربستانی است که کلاس هایی را در زمینه آموزش  یوگا به زنان عربستانی در جده آغاز نموده است. وی می گوید: یوگا در عربستان سعودی به عنوان عملی در جهت انحراف از دین شناخته می‌شود و زنان عربستانی با انجام این ورزش با اتهام خیانت به دین مواجه هستند. وی پیش از این نیز با راه اندازی مرکزی با عنوان بنیاد یوگای عرب موسوم به «Arab Yoga Foundation» فعالیت‌هایی را در این زمینه در کشور هند، ایالات‌متحده و انگلیس آغاز کرده بود.

این اقدام عربستان سعودی، همچون اقدامات پیشین آنان همچون آزادی رانندگی زنان و جواز حضور آنان در ورزشگاه‌ها در راستای سیاست های جدید سران رژیم سعودی در جهت حرکت به سمت نظام لیبرالیستی است که در سند ۲۰۳۰ عربستان تدوین شده است.