یوگا

چگونه یوگا از یک آیین مردانه به ورزشی زنانه تبدیل شد؟

به گزارش بهداشت معنوی، یوژنی پترسون (Eugenie Peterson) اولین زن غربی است که به هند رفت و از کریشنام آچاریا، یوگا را فراگرفت. او در ۱۲ می ۱۸۹۹ در لتونی متولد شد. پدرش واسیلی پترسون مدیر بانکی در سوئد و مادرش الخاندرا واسیلینا یک نجیب‌زاده روسی بود که به حرفۀ بازیگری تئاتر اشتغال داشت. یوژنی…

یوگا و واژگونی ارزش های اخلاقی در جامعه ایرانی

خبرگزاری بهداشت معنوی؛ یکی از مسائلی که یوگا با خود می آورد، واژگونی ارزش های اخلاقی است. منظورم از واژگونی ارزش های اخلاقی جابجا کردن دو قطب خوب و بد است. یوگا دقیقاً بر این تأکید می کند که خوب، بد است و بد، خوب است. این مسأله را با ذکر نمونه هایی بررسی می…

ترویج یوگا منهای اخلاق، از طریق اپلیکیشن‌ها

وضعیت مربیان، آموزش‌های خصوصی، مراکز آموزشی مربیانی که از خارج کشور مشغول آموزش به ایرانیان هستند و نیز تورها و برنامه‌های آموزشی خارج کشور، موضوعات پرمسئله‌ای است که بررسی آنها دامنه‌ای بلند دارد. اپلیکشین‌های آموزش یوگا قلمروی دیگر از آسیب‌های اخلاقی را در رابطه با آموزش این آئین هندوئیستی در کشور ایجاد کرده است؛ به‌ویژه پس از شیوع…

Changing Face of the Yoga Industry, Its Dharmic Roots and Its Message to Women: an Analysis of Yoga Journal Magazine Covers, 1975–2020

Abstract Contemporary yoga is popularly represented in various media by a fit, white woman. Yoga Journal is a magazine recognized by many as an industry cornerstone and an institution in and of itself. It represents the distinctive face of yoga. By analyzing the visual and textual content of the Yoga Journal magazine covers, from its…

کتاب حقیقت یوگا

  کانون آسیب شناسی یوگا به نقل از بهداشت معنوی؛کتاب حقیقت یوگا، نوشتۀ حمیدرضا مظاهری‌سیف، در سال ۱۳۹۴ برای نخستین بار به سفارش مؤسسه بهداشت معنوی و از سوی انتشارات صهبای یقین منتشر شده است. مقدمه، یوگا و هندوئیسم، روش‌های یوگا و مبانی یوگا بخش‌های اصلی این کتاب را در بردارد. در بخشی از مقدمه این کتاب…