جستجوی ناکام آرامش

در خانواده ای آرام و با محبت بزرگ شدم  و به سرعت مراحل موفقیت رو در زندگی  داشتم میگذروندم. تو کلاس های طراحی و نقاشی حرف اول رو میزدم. به انگلیسی و فرانسه  تسلط کامل داشتم. چون به ژنتیک علاقه داشتم ، به فراخور اون داشتم کارشناسی مربوط رو میخوندم و اینها همه وقتی بود…