درباره ما

کانون آسیب شناسی یوگا

کانون آسیب شناسی یوگا با هدف روشنگری درباره آسیب های جسمی، روانی و معنوی یوگا تشکیل شده است.
جمعی از پژوهشگران ادیان و عرفان با توجه به اینکه یوگا شاخه عرفانی هندوییسم است و در کشور ما به نام ورزش معرفی می شود، لازم دانستند که جامعه را از این برداشت نادرست آگاه سازند و آسیبهای یوگا را بر جسم و روان و افکار مردم توضیح دهند.
کانون آسیب شناسی یوگا وظیفه خود می داند تا از طریق رسانه ها، نشریات، کتاب، نرم افزار و بر گزاری جلسات پرسش و پاسخ و دوره های آموزشی در جهت هدف مذکور تلاش کند و با همکاری داوطلبانه اقشار مختلف مردم، جامعه را در مقابل آسیب های یوگا ایمن سازد.
مخاطب این کانون اقشار مختلف مردم هستند که تصور می کنند، یوگا برای ورزش، درمان، آرامش و یا تغییرات مثبت در زندگی مؤثر است. مخاطبان در سنین جوانی و بزرگسالی با تحصیلات مختلف می توانند از خدمات و محصولات کانون آسیب شناسی یوگا استفاده کنند.
این کانون علاقه مند است با همکاری انجمن ها و گروه های طرفدار یوگا نشست های گفتگو و نقد را برگزار کند. به همین منظور از مربیان و انجمن های مروج یوگا دعوت می کند، تا برنامه ها و پیشنهادات خود را برای همکاری ارائه نمایند.